UWAGA UCZNIOWIE KLAS 8 SP oraz 3 GIM
Autor: Oz@sp3 13 maja 2019

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych:

 • od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – założenie przez kandydata konta w elektronicznym systemie naboru (www.slaskie.edu.com.pl), wybór szkół i ułożenie listy preferencji oddziałów, wydrukowanie podania z systemu i złożenie podpisanego przez ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) podania w szkole pierwszego wyboru,

 • 23 maja 2019 r. godzina 13.30 – sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych – dotyczy WSZYSTKICH kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną,

 • 5 czerwca 2019 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych,

 • od 21 czerwca – 25 czerwca 2019 r. do godziny 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego,

 • do 15 lipca 2019 r. – weryfikacja dokumentów oraz wniosków o przyjęcie do szkoły,

 • 16 lipca 2019 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum, technikum, szkoły branżowej,

 • od 16 do 18 lipca 2019 r. – skierowanie na badanie lekarskie kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w danym zawodzie,

 • od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone we wcześniejszym etapie rekrutacji) i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki praktycznej zawodu – dotyczy kandydatów klas technikum i szkoły branżowej,

 • 25 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Rekrutacja do szkół średnich
Autor: admin@sp3 13 maja 2019

Przypominamy, iż od dzisiaj (13 maja) rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Rejestracji kandydata należy dokonać na stronie: https://slaskie.edu.com.pl

Zapraszamy również do pobrania i lektury bezpłatnego poradnika dla Kandydatów i ich Rodziców „Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku?” autorstwa eksperta firmy VULCAN. Poradnik można pobrać wchodząc na stronę https://2roczniki.pl

Publikacja szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji. Znajdą w niej Państwo m.in. podpowiedzi jak skonstruować dobrą listę preferencji, jakich błędów nie popełniać, jak przebiega proces rekrutacji, od czego zależy pierwszeństwo kwalifikacji, jak zwiększyć swoje szanse oraz wiele innych cennych informacji i porad.

Zapisy do klas sportowych na rok szkolny 2019/2020
Autor: admin@sp3 27 marca 2019

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach ogłasza nabór do klas:

 • I sportowej o profilu gimnastyka sportowa
 • IV sportowej o profilu piłka siatkowa

 HARMONOGRAM NABORU:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.       

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej

01.04.-12.04.2019

2.       

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

15.04.-19.04.2019

3.       

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

25.04.2019

4.       

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy sportowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.04.-30.04.2019

5.       

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.05.2019

6.       

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

15.05.-22.05.2019

7.       

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

28.05.2019

Zapisy  w sekretariacie szkoły – budynek nr 1 os. 700-lecia Żor 16 do 12.04.2019r.

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać pod numerem (32) 43 45 430

Do pobrania:

Nabór uzupełniający do klasy I ogólnodostępnej na rok szkolny 2019/2020
Autor: admin@sp3 27 marca 2019

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach zawiadamia, że rozpoczął się nabór uzupełniający do klasy I dzieci urodzonych w 2012 roku i w 2013 roku zamieszkałych poza obwodem szkoły.            

Szczegółowych harmonogram w poniżej. 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.      

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I

01.04.-24.04.2019

2.      

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.05.2019

3.      

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

15.05.-22.05.2019

4.      

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28.05.2019

 Nabór dzieci spoza obwodu odbędzie się w terminie 01.04.-24.04.2019r.

 Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać pod numerem (32) 43 45 430

Do pobrania: wniosek i oświadczenie

Zapisy do klasy I ogólnodostępnej na rok szkolny 2019/2020
Autor: admin@sp3 3 marca 2019

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach ogłasza nabór do klasy I:


DZIECI SIEDMIOLETNICH URODZONYCH W 2012r. I DZIECI SZEŚCIOLETNICH URODZONYCH w 2013r.

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

 • Dzieci urodzone w 2012 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (druk do pobrania na stronie szkoły www.sp3.zory.pl lub w sekretariacie szkoły)
 • Dzieci urodzone w 2013r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców wraz z zaświadczeniem o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub na podstawie Opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W roku szkolnym 2019/2020 planuje się otwarcie klasy I sportowej, osoby zainteresowane proszone są o złożenie zgłoszenia jw. wraz z wstępną deklaracją przyjęcia do klasy sportowej (do pobrania ze strony szkoły www.sp3.zory.pl lub w sekretariacie).

Zapisy  w sekretariacie szkoły – budynek nr 1 os. 700-lecia Żor 16

do 31.03.2019r.

 

Nabór dzieci spoza obwodu odbędzie się w terminie 01.04.-24.04.2019r.

 Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać pod numerem (32) 43 45 430

Zgłoszenie do klasy 1

Deklaracja do klasy 1 sportowej

MAJOWE ŚWIĘTA W POEZJI, PROZIE I PIOSENCE
Autor: UN 14 maja 2019

W dniach 07.05.2019 r. oraz 09.05.2019 r w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach odbyły się konkursy poezji, prozy i piosenki patriotycznej z cyklu „Patriotyzm na co dzień i od święta” – edycja wiosenna. Organizatorami konkursu są: Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach i Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach. Współorganizatorami są Urząd Miasta Żory, Miejski Ośrodek Kultury w Żorach oraz Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne. Do konkursów przystąpili uczniowie z żorskich szkół. Nie zabrakło również przedstawicieli z naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy konkursów prezentowali bardzo wysoki poziom. Jury wybrało laureatów, do których należą również uczniowie naszej szkoły.

W konkursie recytatorskim w kategorii klas I-IV:

II miejsce zajęła Julianna  Socha z kl. 1b,

III miejsce Wiktoria  Sobala z kl.2 d.

 W konkursie piosenki patriotycznej w kategorii klas I-IV (zespół) uczniowie klasy 2d w składzie:

Oliwia Bańkowska

Emilia Branny

Julia Cichy

Antoni Frączek

Karol Ciupka

Julia Papciak

Wiktoria Sobala

Rafał Tomczak  zdobyli II miejsce. 

W kategorii klas V-VIII uczennice :

Wiktoria Drzyzga

Karolina Jędros

Aleksandra Kloc

Emilia Piecha

Anna Maciejczyk

Ewa Maciejczyk 

Emilia Ryszkiel  wyśpiewały  I miejsce.

Nasi laureaci zaprezentują się na Miejskiej Gali, na której honorowymi gośćmi będą władze naszego miasta. Uroczysta gala odbędzie się 16 maja 2019 roku o godz. 9.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach. Uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                    Alicja Maryńczak , Urszula Niziołek, Monika Orłowska

 

Nauka programowania staje się jeszcze prostsza i bardziej wartościowa
Autor: UN 14 maja 2019

 

 

 

 

 

 

Bogatsi o nowe doświadczenie, rozwój umiejętności i wiedzy z dziedziny logicznego myślenia czwartoklasiści realizują zadania z programowania  w ramach ogólnopolskiego programu,, Uczymy dzieci programować”. Wyzwania, które uczniowie realizują na zajęciach pozalekcyjnych z zakresu umiejętności programistycznych oraz elementów kodowania i robotyki są interesujące i coraz bardziej atrakcyjne, dzięki puzzlom AR oraz mobilnej aplikacji pozwalającej zobaczyć to czego gołym okiem nie widać-dzięki rozszerzonej rzeczywistości. To nowy wymiar w nauce programowania.

Urszula Niziołek

 

POLSKI DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI
Autor: Oz@sp3 13 maja 2019

Nie każdy wie, że w Polsce 15 maja obchodzimy ogólnopolski Dzień  Niezapominajki. Zapoczątkowała go audycja radiowa „Ekoradio”.

Niezapominajka to delikatny, niepozorny kwiatek w kolorze nieba, rosnący na terenach podmokłych. Jest to  symbol prawdziwej pamięci i miłości do bliskich oraz dbania o środowisko.

W Dniu Niezapominajki tradycją staje się wysyłanie kartek do przyjaciół z motywem tego pięknego i delikatnego kwiatka.

Robert 3A

I MIEJSCE DLA NASZEJ UCZENNICY
Autor: MM 12 maja 2019

Uczennica klasy IVe Maja Różycka zdobyła I miejsce w Międzywojewódzkim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży zorganizowanym w ramach Śląskiego Ekumenicznego Tygodnia Biblijnego

 1. „Odstąp od złego i czyń dobrze, szukaj pokoju i dąż do niego” (Ps 34,15 BE)

Organizatorem konkursu była Archidiecezjalna Komisja ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej, Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Akademia Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego w Katowicach. Maja odebrała nagrodę 12 maja 2019r. z rąk ks. biskupa   Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego Mariana Niemca i ks. biskupa Kościoła Rzymsko -Katolickiego Adama Wodarczyka.

GRATULUJEMY!

 

Czytaj dalej…

Poznajemy historię fotografii
Autor: MM 12 maja 2019

 

26 kwietnia grupa dzieci ze świetlicy była na zajęciach w Muzeum Miejskim w Żorach. Najpierw dzieci zwiedziły wystawę, gdzie były zgromadzone  stare sprzęty fotograficzne, które dawniej używano w zakładach. Duże zainteresowanie wzbudził ogromny stary aparat, którym zazwyczaj robiono pamiątkowe zdjęcia . Ciekawa była również  wystawa starych zdjęć wykonywanych podczas ważnych uroczystości rodzinnych. Dzieci nauczyły się również na co zwracać uwagę, żeby zrobić dobre zdjęcia.

Helena Glos

Czytaj dalej…

Spotkanie z Sindbadem Żeglarzem
Autor: MM 12 maja 2019

24 kwietnia wszystkie klasy 1-3 pojechały do Jastrzębia Zdroju na wspaniałe widowisko na lodzie pt.: „Przygody Sindbada Żeglarza”.  Było to niezwykłe przedstawienie. Po wesołym wstępie w wykonaniu dwóch klaunów, na taflę lodu wjechał ogromny statek i zaczęła się przygoda Sindbada oraz wspaniałe pokazy. Były akrobacje na linie, pokazy ogni, popisy łyżwiarzy na lodzie. Wszystko to ubarwione kolorowymi kostiumami i rekwizytami. No i oczywiście szczęśliwe zakończenie, jak w każdej baśni.

Helena Glos

Turniej Małych Arcymistrzów MASTERS 2019
Autor: UN 9 maja 2019

Konkurs odbył się 30 kwietnia, gospodarzem była Szkoła Podstawowa nr 16 w Żorach. Uczestniczyło w nim 30 najlepszych żorskich szachistów, którzy zajęli pierwsze 10 miejsc na poprzednich konkursach. Poziom był bardzo wysoki, a nasza trójka uczniów: Dariusz Broda, Mikołaj Rymaszewski, Jakub Geisler godnie walczyli, by reprezentować Szkołę Podstawową nr 3. Dziękujemy i liczymy na dalsze sukcesy. Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie szkół: „Żorka”(I) i Niepublicznej SMS (II, III). Gratulujemy!

Zebrania z rodzicami
Autor: admin@sp3 7 maja 2019

Zapraszamy na najbliższe zebrania z rodzicami, które odbędą się w poniedziałek 13 maja 2019r. wg harmonogramu.

Uwaga – godzina zebranie klasy 6d została zmieniona na 16.00

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij