„Europeizacja Szkoły poprzez systemowe wprowadzanie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny”
Autor: MF@sp3 3 lutego 2016

erazmus1

Erasmus+ KA1 Mobilność kadry szkolnej

Projekt na lata 2015-2017

Realizowany w SP nr 3 Mistrzostwa Sportowego im. Żorskich Twórców Kultury

Tytuł projektu: „Europeizacja Szkoły poprzez systemowe wprowadzanie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny”

Erasmus+? A o co chodzi? Co to takiego ten ERASMUS+? O CO TYLE HAŁASU!?

O to, żebyśmy my – NAUCZYCIELE Państwa dzieci, wprowadzi do metod nauczania atrakcyjne dla dzieci i młodzieży narzędzia pracy, czym zachęcili je bardziej do zgłębiania wiedzy z różnych przedmiotów. Nasza dzisiejsza młodzież jest wymagająca, chce, żeby się działo, dużo działo. Również na lekcji. Im więcej ruchu i elektroniki, tym lepiej. Staramy się nadążać za potrzebami naszych uczniów, ale, żeby nie błądzić po omacku, postanowiliśmy zidentyfikować konkretne potrzeby naszych uczniów i od ich kontem założyliśmy sobie cele, z których stworzyliśmy projekt, który pomoże nam te cele zrealizować.

  1. Umiejętności i kwalifikacje pracowników

– wdrażanie nowoczesnych metod i technik nauczania przez multimedia, tablice interaktywne, tablety, smartfony, itp., celem uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć i podniesienia poziomu zainteresowania ucznia.

– tworzenie własnych zasobów materiałów przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi ICT, dostosowanych do wymagań podstawy programowej oraz do umiejętności ucznia, jego poziomu zaawansowania, zainteresowań i wymagań np. związanych z jego deficytami.

  1. Nowe narzędzia i metody nauczania

– wdrażanie pracy metodą projektową, by wzmocnić umiejętności pracy w grupie i lepszego funkcjonowania w społeczeństwie, przez nabycie zdolności współpracy i skutecznej komunikacji i poznanie swoich mocnych i słabych stron.

– wdrażanie nauczania metodą outdoor teaching, która łączy wiele pozytywnych celów. Uczniowie uczą się poznawania świata w realnych warunkach i naturalnym środowisku. Wyjścia na różne wycieczki dla uczniów z rodzin ekonomicznie gorzej sytuowanych są często jedyną możliwością pozaszkolnego poznawania świata. Wszelkie wyjścia i wyjazdy przyczyniają się do rozwoju osobowego ucznia przez wzmacnianie jogo samodzielności i motywują do dalszej nauki i rozwijania zainteresowań.

– dzielenie się materiałami dydaktycznymi i doświadczeniem oraz dobrymi praktykami na platformach zawierających otwarte zasoby dydaktyczne. Korzyścią z tej praktyki będzie również poszerzenie wiedzy nauczycieli o wiadomości spoza własnego przedmiotu nauczania.

  1. Wymiar europejski instytucji

– nawiązywanie współpracy ze szkołami w Europie dzięki programowi e-Twinning, motywującymi do wymiany doświadczeń kulturowych i pogłębiania wiedzy ogólnej wśród uczniów i nauczycieli, wypracowanie postawy otwartości i tolerancji wobec odmienności kulturowych.

– zapewnienie uczniom możliwości nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z Europy, poprzez ich udział w projektach europejskich.

– zapewnienie kadrze nauczycielskiej możliwości nawiązywania stałej współpracy z kolegami ze szkół europejskich, przez organizację wyjazdów zagranicznych w ramach tzw. wymian międzyszkolnych, które pomagają w rozwoju osobowym ucznia, ale również samych nauczycieli, motywując do nauki języków i dobrej organizacji w działaniu. Uczeń poza tym, wzmacnia swoją samodzielność, znacznie się uspołecznia, nabiera tzw. „obycia” w środowisku międzynarodowym, i co najważniejsze, podnosi swoją samoocenę.

– wzbogacenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych o treści związane z kulturą, historią i wiedzą o społeczeństwach europejskich, co przyczyni się do wzrostu prestiżu Szkoły.

  1. Kompetencje językowe i inne:

– nabywanie znajomości języków obcych i/lub poszerzanie kompetencji językowych kadry co przyczyni się do utrzymywania zdobytych kontaktów międzynarodowych i/lub zdobywania nowych, poprzez e-Twinninowe projekty.

– wzmocnienie kompetencji społecznych – umiejętności pracy w grupie międzynarodowej; organizacyjnych – przygotowywanie planu pracy, wdrażanie i upowszechnianie rezultatów; osobistych – przełamywanie barier w sytuacjach problemowych. Wszystko to przyczyni się do samo-dowartościowania się uczestników projektu dzięki udziałowi w wartościowym, ale wymagającym międzynarodowym przedsięwzięciu, którego sukces zmotywuje nauczycieli do stawiania sobie kolejnych ambitnych wyzwań.

W JAKI SPOSÓB CHCEMY TO OSIĄGNĄĆ? Co do tej pory zrobiliśmy?

Szkoła planuje wziąć udział trzech mobilnościach związanych z sugestiami kadry wynikającymi z potrzeb ich uczniów. Projekt będzie zawierał dwa wyjazdy szkoleniowe podnoszące kwalifikacje zawodowe kadry oraz jedną wizytę w ramach job-shadowing.

Kursy szkoleniowe są tak wyselekcjonowane, aby odpowiadały zgłaszanym potrzebom związanym z podnoszeniem kwalifikacji, a szczególnie z potrzebami w kontekście ich pracy z uczniem. A są to potrzeby:

1) dogłębniejszego poznania narzędzi technologii komunikacyjno-informacyjnych, rozszerzenia już nabytych umiejętności ICT, aby w pełni, swobodnie i na co dzień móc wykorzystać odnowioną bazę multimedialną szkoły i zachęcić do nauki uczniów słabszych, oraz motywować uczniów zdolnych.

2) poszerzenia wiedzy i nabycia większego doświadczenia oraz wymiany dobrych praktyk dotyczących metod outdoorowych, szczególnie w kontekście pracy jednocześnie z uczniem o wysokich i niskich wynikach w nauce.

3) obserwacji jak stosuje się w praktyce nowo nabyte umiejętności, zarówno w kwestii nowych technologii, narzędzi multimedialnych jak i metod projektowych oraz outdoorowych i jakie rezultaty można uzyskać poprzez systematyczne ich zastosowanie.

Ogólna liczba zaangażowanych nauczycieli to 21 osób, co stanowi masę krytyczną kadry naszej szkoły tak, aby poznane narzędzia, metody i rozwiązania mogły być stosowane na szeroką skalę i weszły na stałe do codziennego życia i projektów naszej instytucji.

Wybraliśmy poniższe kursy:

  1. Sharing landscapes: użycie tabletów w procesie nauczania poza murami szkoły. Grecja – Wiosna 2016; 7-dniowy kurs skierowany do 6-ciu nauczycieli, zainteresowanych nauczaniem projektowym poza murami szkoły w kontekście miejskim, wiejskim, lokalnym, narodowym i europejskim, przy użyciu technologii mobilnych. Materiał edukacyjny oparty jest o interpretację otaczającego krajobrazu, eksperymenty edukacyjne i technologię mobilną. Nauczyciele nauczą się łączyć w proces dydaktyczny pracę projektową podczas szkolnych wyjść z użyciem telefonu komórkowego lub tabletu, zamiast tablicy. Końcowym i głównym celem kursu jest wytrenowanie profesjonalnych edukatorów z różnych przedmiotów, którzy osiągną takie kompetencje, by móc tworzyć własne mobilne zasoby dydaktyczne. Kurs będzie zawierał m.in. następujące elementy: Mobile Learning w perspektywie europejskiej oraz szkolnej; Mobile Learning w ujęciu kulturowym; Mobile Learning przy użyciu smartfonów i tabletów; Webquesty, Podcasting i Screencasting z darmowymi aplikacjami; i inne.
  2. ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and Learning – Malta: Lato 2016; 7-dniowy kurs związany z podnoszeniem kwalifikacji w obszarze nowoczesnych technologii multimedialnych do wykorzystywania w procesie nauczania w warunkach szkolnych. Kurs ten przyczyni się do zwiększenia wiedzy i umiejętności związanych z technologią, którą nauczyciele będą mogli wykorzystywać podczas zajęć, a co za tym idzie uatrakcyjniać je poprzez tworzenie animacji, tworzenie podcastów, tworzenie interaktywnych krzyżówek, quizów, komiksów, opowiadań, interaktywnych plakatów, aplikacji, stron internetowych, gier edukacyjnych. Nauczyciele również nabędą zdolności do tworzenia swoich własnych materiałów lekcyjnych, którymi będą mogli dzielić się z współpracownikami i partnerami z późniejszych projektów, które rozpoczną w przyszłości dzięki poznanej wiedzy. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji planuje się udział 10 nauczycieli w w/w kursie.
  3. Job shadowing – wizyta w Szkole Scoala Gimnaziala „Iancului” w Bukareszcie, Rumunia: wiosna 2017r. Obserwacja pracy szkoły pod kątem użycia ICT w procesie nauczania, np. stron internetowych i blogu projektu, prezentacji multimedialnych oraz upowszechnianie rezultatów w bazach typu slideshare, youtube, Facebook, Twinspace, itp. Kolejnym aspektem wizyty łączącym wszystkie cele naszego projektu będzie obserwacja procesu dydaktycznego i prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem: interdyscyplinarnej metody projektowej oraz outdoor teaching z narzędziami technologii mobilnej. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji planuje się udział 5 nauczycieli w w/w wizycie.

Obecnie jesteśmy w trakcie językowego kursu przygotowawczego dla uczestników wyjazdów szkoleniowych. Wkrótce odbędziemy spotkania informacyjno-kulturowe dotyczące krajów docelowych.

Wkrótce dalsze informacje wzbogacone o galerię zdjęć.

 

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij