O szkole
Autor: admin@sp3 11 grudnia 2014

Rozwój Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach od lat zmierza w kierunku edukacji XXI wieku, opartej na zastosowaniu myślenia systemowego- nauce przez opanowanie podstawowych umiejętności „społeczeństwa informacyjnego”, spełnianiu oczekiwań uczniów i ich rodziców w zakresie radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi obecna rzeczywistość, a także w kierunku przygotowania uczniów do życia w przyszłości.

Nadrzędnym celem pracy szkoły jest więc dbałość o podniesienie jakości własnej pracy poprzez współpracę nauczycieli i refleksję nad praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną.

Uczymy niezależności, samodzielności i odpowiedzialności za własne kształcenie. Stosując metody aktywizujące stwarzamy dzieciom warunki do samodzielnego uczenia się, wyzwalamy aktywność. Rozbudzamy ciekawość poznawczą uczniów poprzez pracę metodą projektu.

HISTORIA:

 W latach 1969- 73 powstawało pierwsze żorskie osiedle- osiedle 700- lecia. W roku 1971 rozpoczęto budowę osiedlowej szkoły., którą oddano do użytku 3 września 1973r.podczas uroczystej inauguracji w Żorach roku szkolnego 1973/74. Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała wówczas imię gen. Armii Stanisława Popławskiego. Dyrektorem szkoły została mgr Urszula Rosentrauch, która pełniła swoją funkcję do 1992r, kiedy to dyrektorem szkoły została mgr Gabriela Steuer. Od roku 2007 funkcję tę sprawuje mgr Katarzyna Wyrobek-Korżak.

 Do dyspozycji uczniów oddano 18 sal lekcyjnych, 6 specjalistycznych klasopracowni wraz z gabinetami, salę gimnastyczną z zapleczem, stołówkę z kuchnią, świetlicę oraz rozległe tereny sportowe. Naukę rozpoczęło 520 uczniów w 20 oddziałach. Wraz z rozbudową Żor wzrastała liczba uczniów w szkole, w której było coraz ciaśniej. W roku 1984/85 w szkole uczyło się 952 uczniów w 33 oddziałach.

Zatrudnionych było wówczas 44 nauczycieli. Obecnie zaznacza się tendencja spadkowa. W bieżącym roku do szkoły uczęszcza  442 uczniów, którzy pracują w  19 oddziałach. Od początku swego istnienia „Trójka” przedstawiała uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych obejmujących koła przedmiotowe oraz koła zainteresowań. Najwięcej kół zainteresowań działało w roku szkolnym 1979- 15, natomiast kół przedmiotowych w roku szkolnym 1984/85- 17. Od roku 1991/92 zauważa się spadek ilość zajęć pozalekcyjnych ze względu na ograniczenia finansowe. Jednak dzięki nauczycielom szkoły i ich pracy społecznej działalność pozalekcyjna jest kontynuowana. W roku szkolnym 2006/2007 w szkole działało  16 kół zainteresowań i przedmiotowych na poziomie klas I- III, 17 na poziomie klas IV- VI, prowadzono 14 zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, 3 koła poprawnej wymowy 3 zespoły zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz 2 zespoły gimnastyki korekcyjnej. Obecnie prowadzonych jest 12 kół przedmiotowych, 3 sportowe, 6 projektów interdyscyplinarnych i 6 kół artystycznych, a także 22 zajęcia wspomagające rozwój uczniów. W szkole działały także organizacje młodzieżowe: ZHP, PCK, LOK, LOP, SKKT, SK PZR, SKO, Spółdzielnia Uczniowska „Bratek” oraz Rada Młodzieżowa. Do tego roku przetrwała jedynie ostatnia, która nosi nazwę Samorząd Uczniowski. Uczniowie „Trójki” zawsze byli w czołówce laureatów, zwycięzców przeróżnych olimpiad, konkursów, zawodów,co świadczyło o bardzo dobrej pracy kadry pedagogicznej. Wielu uczniów szkoły zdobyło odpowiedzialne stanowiska, eksponowane zawody.

            W związku z wprowadzeniem reformy oświatowej nasza szkoła w roku szkolnym 1999/2000 stała się 6- letnią szkołą podstawową. Wiele się w szkole zmieniło. Uczniowie mają do dyspozycji 2 pracownie komputerowo- internetowe otrzymane z MEN-u, współfinansowane przez EFS, komputery w niektórych klasach, tablicę interaktywną, ciekawe programy multimedialne, bogate zbiory biblioteczne oraz Centrum Multimedialne, które szkoła otrzymała z MEN-u.   W klasach znajdują się nowe pomoce dydaktyczne. Nauczyciele starają się , by oferta edukacyjna szkoły była dla uczniów atrakcyjna np. poprzez istnienie klasy o profilu sportowym czy muzycznym, której uczniowie nagrali w 2006r. pierwszą w historii szkoły płytę.

Uczniowie już od klasy I mają zajęcia z komputerami. Nasi wychowankowie w szkole zdobywają karty rowerowe i pływackie. Kadra pedagogiczna dokłada wszelkich starań, by nauka w „Trójce” była atrakcyjna. Uczniowie uczestniczą w wielu interesujących programach i projektach np.:

 • międzynarodowym projekcie Comeniusa
 • ogólnopolski program „Szkoła z klasą”
 • ogólnopolski program „Nauczyciel z klasą”
 • ogólnopolski projekt Szkoły Promującej Zdrowie (sieć krajowa)
 • ogólnopolski program „Bezpieczna Szkoła”
 • interdyscyplinarny projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch”
 • europejski projekt „Przyjaciele Zippiego”
 • program społeczny „Szkoła bez przemocy”
 • ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia”
 • ogólnopolski program „Owoce w szkole”
 • ogólnopolska akcja „Dzieci nie jedzą śmieci”

Zmieniło się także oblicze  budynku. Szkoła ma nowe wejścia: główne oraz na boiska szkolne, w zdecydowanej większości pomieszczeń są plastikowe okna. Dokonano remontu starych łazienek , zainstalowano nowoczesną wymiennikownię  ciepła, wymieniono instalację elektryczną na II piętrze. Pomieszczenia klasowe, w znacznej mierze odnawiane przez rodziców, są wesołe, przytulne. Rodzice uczestniczą w życiu szkoły np. poprzez udział nie tylko w imprezach klasowych, ale także szkolnych. Od 1976r. w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca nauczyciele są do dyspozycji rodziców podczas tzw. konsultacji. W szkole w dalszym ciągu działa świetlica szkolna, której przybyło dodatkowe pomieszczenie uzyskane dzięki zabudowie schodów zewnętrznych. Wychowankowie świetlicy pod opieką wychowawczyń doskonalą przede wszystkim swe umiejętności plastyczne. Prace uczniów wystawiane są na corocznych kiermaszach szkolnych i cieszą się ogromnym powodzeniem. Szkolna kuchnia wydaje dziennie około 120 obiadów. Dzieci mogą pić w szkole mleko. Otrzymują też darmowe owoce i warzywa w ramach programu „Owoce w szkole”.

Tradycja szkoły :Dzień Dziecka

 • Rajd pierwszoklasistów
 • ślubowanie uczniów klas I
 • Rajd czwartoklasistów
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Jasełka
 • Bale przebierańców
 • Dzień Matki
 • Festyn szkolny,Pożegnanie absolwentów
 • Wycieczki szkolne

 

Obecnie szkoła może poszczycić się wieloma osiągnięciami:

 

CERTYFIKATY I STATUETKI:

 • Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie,
 • Szkoła Myślenia,
 • Statuetka Przyjaciel Muzeum Miejskiego w Żorach 2009,
 •  Szkoła z klasą,
 • Nauczyciel z klasą,
 • Szkoła bez przemocy,
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji .

PROJEKTY:

 • Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy,
 • Ratujemy i uczymy ratować,
 • Fajne dzieci nie jedzą śmieci,
 • Owoce w szkole,
 • Mleko w szkole,
 • Comenius,
 • Bezpieczna Szkoła,
 • Przyjaciele Zippiego,
 • W zdrowym ciele zdrowy duch,
 • Przybij piątkę,
 • Domowi Detektywi,
 • program edukacji regionalnej „Wędrówki po Żorach”,
 • Bezpieczne drogi,

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 • Uzyskanie pracowni Internetowej w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół platformy IBM PC”
 • Pozyskanie środków w ramach projektu MEN „Monitoring wizyjny w każdej szkole”,
 • Organizacja imprez środowiskowych:  uroczystości 35-lecia szkoły, festynów szkolnych, Szkolnego Festiwalu Nauki, dni otwartych, Dnia Dziecka,
 • Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Strumieniu, w którym mieszkają sieroty naturalne i społeczne. Organizowanie wyjazdów z paczkami okolicznościowymi, zapraszanie wychowanków podczas karnawału.
 • Współpraca z Hospicjum im. Jana Pawła II w ramach „Pól Nadziei”,
 • Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Stowarzyszeniem Na rzecz Dzieci.
 • Publikacje nauczycieli: „Z Żorkiem w Plecaku”.
 • Organizacja imprez środowiskowych:  uroczystości 35-lecia szkoły, festynów szkolnych, Szkolnego Festiwalu Nauki, dni otwartych, Dnia Dziecka.
 • Współpraca z dwoma szkołami zagranicznymi w ramach e Twinning: Hiszpania- Almadenejos, Irlandia- Kilbrittain

        Współpraca ze Śląsko-Małopolskim Komitetem pomocy Dzieciom Polskim Archidiecezji Lwowskiej w zakresie zbierania darów dla dzieci.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI:

       Miejska Biblioteka publiczna (lekcje biblioteczne, jesienne spotkania, baśniowy świat braci Grimm),

 • Muzeum Miejskie ( zajęcia dotyczące historii Żor)
 • MOK ( zajęcia słowno- muzyczne, wystawy)
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Kino „Na starówce”
 • MOSiR Żory (zajęcia na Hali Sportowej, na lodowisku)
 • Poradnia PPP (badania uczniów, rozmowy indywidualne, szkolenia dla RP)
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Kuratorzy
 • KMP Żory (spotkania z uczniami klas 1, opinie, pogadanki, interwencje)
 • MOPS (pomoc żywnościowa dla uczniów)
 • Caritas Żory ( Paczki świąteczne, imprezy integracyjne)
 • Parafia Rzymsko- Katolicka pod wezwaniem św.św. Filipa i Jakuba
 • Parafia Ewangielicko- Augsburska
 • Dom Dziecka w Czerwionce (upominki dla podopiecznych)
 • Dom Pomocy Społecznej w Strumieniu (zbiórka darów, przygotowanie przedstawienia, imprezy integracyjne)
 • Fundacja „Serce” (sprzedaż świeczek)
 • Fundacja Mleko dla szkół
 • Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i kultury Regionalnej „Pokolenie”
 • Hospicjum Jana Pawła

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE-KOŁA:

 • Matematyczne
 • Recytatorsko- teatralne
 • Plastyczne
 • Profilaktyczno-turystyczne
 • Przyrodnicze
 • SKS
 • J. angielskiego
 • Polonistyczne
 • Wychowania komunikacyjnego
 • Dziennikarskie
 • Kółko regionalne
 • Kółko europejskie
 • Czytelnicze
 • Muzyczne

ZNANI ABSOLWENCI:

 • Waldemar Socha Prezydent Miasta Żory
 • Sonia Bohosiewicz  aktorka
 • Magdalena Szczerbowska-aktorka
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij